Search Listings matching "schenk" in Old Stocks & Documents

2 listings found. Showing results 1 to 2
Waare afbeelding van den vermaarden Heer Quinquenpoix. [True portrait of the renowed Mr. Quinquenpoix]

Page taken from Het groote tafereel der dwaasheid : vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlan...

$150 / ≈ €150
Publisher: ANONYMOUS
Date: Amsterdam, 1720

 

Spiegel der Reden Voor de Wanhopende Actionisten. [Mirror for the reason of the despairing stockbrokers. ]

Text page with copper engraving (150 x 100mm.) taken from Het groote tafereel der dwaasheid : vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnego...

$150 / ≈ €150
Publisher: [ANONYMOUS].
Date: Amsterdam, 1720