Auction or Gallery status
User login

Forgot your password or username?

Shop Catalogue
Thumbnail Catalogue
Click on an image to go the the item page.
These items are available for immediate sale !
Select here other Region or Category from dropdown

  H!BCoR*** Filter:
      
 

VOC & Stock Market

DAPPER, O.
Een ander gesicht van 'T LANDTS MAGAZYN.
Amsterdam, 1663
$ 300
Approx. Euro 267  


DAPPER, O
Een ander gesicht van 'T LANDTS MAGAZYN.
Amsterdam, 1663
$ 250
Approx. Euro 223  


DAPPER, O.
T' LANTS MAGESYN.
Amsterdam, 1663
$ 300
Approx. Euro 267  


SCHENK, P.
Een ander gesicht van de Oost Indische Werf: uyt het Ye.
Amsterdam, 1670
$ 150
Approx. Euro 134  


V.O.C.
Lyste vande prysen der goederen ingekoft by de Kamer. . .
Amsterdam, 1685
$ 2,500
Approx. Euro 2,225  


COMMELIN, C.
s'Lants Zee-Magazyn en Scheeps Timmer-werf.
Amsterdam, 1694
$ 250
Approx. Euro 223  


COMMELIN, C.
s'Lants Zee-Magazyn en Scheeps Timmer-werf.
Amsterdam, 1694
$ 250
Approx. Euro 223  


ANONYMOUS
D' Admiralyteyts Huys - La maison de l'Amirauté.
Amsterdam, c.1720
$ 80
Approx. Euro 71  


SCHENCK, P.
Het Oost Indisch Huys op de Suyd hock..
Amsterdam, 1720
$ 150
Approx. Euro 134  


TANJÉ, P.
Gustaaf Willem Baron van Imhoff.
Amsterdam, 1745
$ 750
Approx. Euro 668  


V.O.C.
Instructie van't gebruik der slang brandspuiten op schepen, zuigende en perssende.
Amsterdam, 1751
$ 200
Approx. Euro 178  


V.O.C.
Extract uyt de Resolutien door de Vergadering van Seventiene, binnen Amsterdam, genomen op Woensdag den 31 Maart 1773.
Amsterdam, 1751
$ 140
Approx. Euro 125  


VOC.
Extract uit de Resolutien door Heeren Bewindhebberen der Oost-Indische Compagnie gecommitteerd ter Vergadering van 17e binnen Amsterdam genomen op Donderdag
Amsterdam, 1751
$ 225
Approx. Euro 200  


VOC.
Extract uyt de Resolutien, door de Vergadering der Heeren Zeventienen, van de Generale Nederlandsche O. I. Compagnie binnen Amsterdam, genomen op Woensdag den 2 April 1774.
Amsterdam, 1751
$ 1,400
Approx. Euro 1,246  


WAGENAAR, L. J.
t'Oost-Indisch-Huys.
Amsterdam, 1760-1767
$ 150
Approx. Euro 134  


WAGENAAR, L. J.
s'Lands en Oost-Indische Lynbanen.
Amsterdam, 1760-1767
$ 100
Approx. Euro 89  


BANKES
A Perspective View of the Admiralty Office, Dock-Yard, Storehouses &c. at Amsterdam.
Amsterdam, 1780
$ 275
Approx. Euro 245  


ANONYMOUS
Vue du Magazin de la Compagnie des Indes Orientales. . .
France, 1780
$ 550
Approx. Euro 490  


FOUQUET jr., P.
Gezicht van het Oost-Indisch-Huys, op de binnen plaats te zien, tot Amsterdam.
Amsterdam, 1780
$ 400
Approx. Euro 356  


COMPAGNIE IMPERIALE & ROYALE
Share of 1000 Florins to Michel de Knyff. N° 135.
Trieste, 1782 - 1783
$ 1,500
Approx. Euro 1,335  


HÉRISSANT, Ve.
Calendrier de la cour, tiré des éphémérides, pour l'Année bissextile.. / Notebook bearing silver plates with the VOC monogram.
Paris, 1787
$ 4,500
Approx. Euro 4,005  


VINKELES, R.
Portrait of Jan Maatzuiker.
Amsterdam, 1790
$ 90
Approx. Euro 80  


V.O.C.
Zeilagie-Ordre om in alle Tyden des Jaars Van Kaap de Goede Hoop naar Ceilon te zeilen.
Amsterdam, 1793
$ 300
Approx. Euro 267  


BYL, N.
Instructie van de Eygenschap der Winden, en de Courssen, te Houden in het Vaarwater Tusschen Nederland en Java. Geapprobeerd in het Jaar 1783.
Amsterdam, 1794
$ 1,350
Approx. Euro 1,202  


VRIES DE, R.J.
Oostindische Zeemagazijn. & De Werf van Het Oostind. Zeemagazijn.
Amsterdam, ca. 1840
$ 120
Approx. Euro 107  


BLOMMERS, P.
'S Lands Magazijn en Werf. [&] Het Oostindischehuis.
The Hague, 1840
$ 120
Approx. Euro 107  

West Indian Company

DAPPER, O.
Magazin de la Compagnie Occidentale. - Het West Indisch Huys.
Amsterdam, J. van Meurs, 1663
$ 350
Approx. Euro 312  


CLIFFORD, W. / LE CHEVALLIER, R.
Certificaat N° 230
Amsterdam, 1841
$ 300
Approx. Euro 267  

Ostend Company

OSTEND COMPANY
Very rare share in the Ostend Company. (4527)
Antwerp / Ostend 1723
$ 2,000
Approx. Euro 1,780  


OSTEND COMPANY
Very rare share in the Ostend Company. (299)
Antwerp / Ostend, 1723
$ 2,000
Approx. Euro 1,780  


OSTEND COMPANY
Very rare share in the Ostend Company.
Antwerp / Ostend, 1723
$ 2,000
Approx. Euro 1,780  


OSTEND COMPANY
Very rare share in the Ostend Company.
Antwerp / Ostend, 1723
$ 2,000
Approx. Euro 1,780  


DREVON
Les environs d'Ostende. XII.
Belgium, c. 1811
$ 750
Approx. Euro 668  

shares & stock market prints

ANONYMOUS
Tytel-print der actie-kraam of yoor-hof yan Quinquenpoix. . .
Amsterdam, 1720
$ 175
Approx. Euro 156  


ANONYMOUS
De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol.
Amsterdam, 1720
$ 275
Approx. Euro 245  


ANONYMOUS
Vasten avonds Vreugde krans en tooneel stuk. . .
Amsterdam, 1720
$ 150
Approx. Euro 134  


ANONYMOUS
Harlekin en Bombario en den rouw.
Amsterdam, 1720
$ 150
Approx. Euro 134  


ANONYMOUS
Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten.
Amsterdam, 1720
$ 180
Approx. Euro 160  


ANONYMOUS
Rue Quinquempoix en l'année 1720. De regte afbeelding der wind negotie gehouden in de straat van Quinquempoix tot Parys.
Amsterdam, 1720
$ 275
Approx. Euro 245  


[ANONYMOUS].
Spiegel der Reden Voor de Wanhopende Actionisten. [Mirror for the reason of the despairing stockbrokers. ]
Amsterdam, 1720
$ 150
Approx. Euro 134  


ANONYMOUS
Monument consacré a la posterité en memoire de la folie incroyable de la XX. année du XVIII. siecle. Ter eeuwiger gedagtenisse der dwaasheid van het XX. jaar der XVIII. eeuw.
Amsterdam, 1720
$ 250
Approx. Euro 223  


ANONYMOUS
Het Groote Tafereel der Dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gespleegt in den Jaare MDCCXX…
Amsterdam, 1720
$ 10,000
Approx. Euro 8,900  


SHARE CERTIFICATE.
ACTION N°1160. Société du Commerce d'Asie & d'Afrique.
Antwerpen, 1 October 1781
$ 750
Approx. Euro 668  


BOAS, A. / S.
Coupon 94 voor een jaar interest voor f 1000 by hunne hoog vorstelyke doorluchtigheden de heere Frederik regeerende furst von Waldek. . .
The Hague / Amsterdam, 1786
$ 300
Approx. Euro 267  


BOAS, A. / S.
Bond and 9 coupons # 85 against a one year interest of 1000 Dutch Florins by Frederik ruler of Waldeck.
The Hague / Amsterdam, 1786
$ 1,900
Approx. Euro 1,691  


BOAS, A. / S.
Bond and 8 coupons # 93 against a one year interest of 1000 Dutch Florins by Frederik ruler of Waldeck.
The Hague / Amsterdam, 1786
$ 1,900
Approx. Euro 1,691  


BOAS, A. / S.
Bond # 86 against a one year interest of 1000 Dutch Florins by Frederik ruler of Waldeck.
The Hague / Amsterdam, 1786
$ 1,900
Approx. Euro 1,691  


IMPERIAL CHINESE GOVERNMENT
£100 Imperial Chinese Government 5% Tientsin-Pukow Railway Loan . . .
London, 1 September 1908
$ 150
Approx. Euro 134  


IMPERIAL CHINESE GOVERNMENT
Imperial Chinese Government Five per cent reorganisation gold loan of 1913 for £ 25,000,000 sterling …
London, 1913
$ 180
Approx. Euro 160  


Select here other Region or Category from dropdown

  H!BCoR*** Filter: