User login

Forgot your password or username?

Shop Catalogue


Theme cataloguesLog-in to see for how much this sold.

Forgot your password or username?


The auction result or estimated value is freely available to our registered users!
Not registered yet !
Register your free account today.
No credit card needed.

Similar items for Sale

Missed this item? Never miss another item again!


H!BCoR*** help
GRADING
Historical
Beauty
Condition
Rarity

 Add to my gallery  
Like this item?
Thinking about buying later on?
Or just create a virtual collection !
With Wishlist you can collect all
Your Favorite maps in one place
by simply pressing a button!
[ Read More ]

Click here to ADD this item to your Wish List [ More +]

 Similar items for Sale
 Similar items in AbeMaps Source
 Download Image

ANONYMOUS - Een schoone Lofkrans deese onse Actie Winkel cierd Met planten, meubelen en veelerly gediert. - Graf kelder der verongelukte actionisten.

ANONYMOUS - Een schoone Lofkrans deese onse Actie Winkel cierd Met planten, meubelen en veelerly gediert. - Graf kelder der verongelukte actionisten.
Een schoone Lofkrans deese onse Actie Winkel cierd Met planten, meubelen en veelerly gediert. - Graf kelder der verongelukte actionisten. - ANONYMOUS
Click image to zoom old map image in.Title : Een schoone Lofkrans deese onse Actie Winkel cierd Met planten, meubelen en veelerly gediert. - Graf kelder der verongelukte actionisten..
Map maker : ANONYMOUS.
Date : Amsterdam, 1720.
Size : 16.5 x 8.7 inches. / 42.0 x 22.0 cm.
Colouring : Uncoloured.

Description :Underneath the engraving text : Eere-Titel, of Gordyn voor het SCHOUBURG der ACTIE-Tafereelen, beschilderd met de ACTIE WlNKEL des Groenen en Dorren TYDS Of SPIEGEL des PAPIEREN WAERELDS. . .
Print published in : Het groote tafereel der dwaasheid : vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den jaare MDCCXX.
Title in English : "Title (page) of Honour, or Curtain before the Theatre of the Action Plays, representing the Action Shop of the Green and Barren Times, or Mirror of the Paper World".

The bottom text continues:

De jeugd juichte om de Blyde Tyd,
Geknoltuind in haar Actie-winkel,
Met uitgelaaten vreugd-gerinkel:
De bladgoude eeuw gaf wis profyt,
Doch is hervormd in zilver, koper,
Ja yzer en onvatbaar quik,
Dat in de lucht, tot veeler schrik,
Vervloog, dies menig kakhiel-looper
Noch voor de Winter schroomd den dag,
En schuild, men weet niet in wat holen,
Tot dat, na Noorder kaprioolen,
Hy weer in 't Zuid praald als hy plag,
Nu spiegeld zig de jong lafaard,
Ziet alles hier geheel verkeerd,
Wie zyn papier waereld leerd.
Hoe dolle windschat is zyn straf waard,
Van de oude Gryn chagryn verzeld,
Die met hem pruild, met Fenixvleugelen
Ontkomen willende en beteugelen,
Die hem ten val te veel bekneld.
Hy schrickt den spiegel zelfs te aanschouwen,
Waar in hy actieus ons toond,
Hoe 't end zo 't quaad, als 't goed werk loond.
Zie voorts het praalschrift uitgehouwen
In 't keldergraft steen, daar de dood
In herbergd veele, die door schaade,
Uit koppigheid, of ook door nood
Verrukt tot de allerdolste daaden,
Haar zelven gaven slechts de rest,

Het zy door strop, pistool of degen,
Niet eens om hunne ziel verleegen,
Ter duistere eeuwigheid geprest.
De tyd zal de uitkomst haast ontdekken,
Die zyn gordyn opschuiven kon,
De prys licht aller Actien won,
Daar nu de wyze en stapel gekken
Beide even mislaan, yders hand
Kan slechts de lyst der spiegels vatten
Als 't buyten werk de onzichtb[a]re schatten
Des voorschriks kluisteren lieten
Die Actie-arenden in waan,
Wien 't als de Uilen is vergaan.
(Schoon schootvry) deugd schatze als b?-dieten.
Zie eindelyk in dit figuur
Blanke Actien aan de wand gehangen
Maar zegt gy, wie zou die verlangen?
Ontblood van naam, van tyd en uur.
't Zyn Nieten, als Loteryen,
Die meenig springhans noch doen staan,
En Weêr op vrye voeten gaan,
't Papier geld meer als sotternyen
't Is beter wit, als vals beklad
Want zulks Foruin en Faam doet yzen
Die staag van huis zyn, en bewyzen
Dat geen van beide een vaste stad
Ter woon houd, wyl ze onrustig zweeven.
Zwyg Musa! Wilt dit spel kamp geeven.

A caricature in prose and verse satirizing the first truly international speculative crisis in the history of financial capitalism, the "Mississippi scheme" (1718-1720) of the French Compagnie d'Occident and the speculations its stock that led to the complete ruin of many of its over-eager French, Dutch and English shareholders.
John Law (1671-1729), the son of an Edinburgh banker and successful financier who established the "Banque Générale" in France in 1715, founded the Compagnie de l'Occident for the exploitation of the resources of French Louisiana after Antoine Crozat had surrendered his charter in 1717. Law's reputation caused the stock to sell readily, and the organization soon enlarged the scope of its activities by absorbing other commercial companies, its name than being changed to the 'Company of the Indies'. Enormous profits were anticipated?and the increasing demand for its stock led to wild speculation.
The anticipated immense and immediate profits were not realized, and soon the scheme revealed itself as a purely speculative venture.
In 1720 the company failed, the 'bubble' bust, and the stockholders lost their entire investment, many being completely ruined.

Read more about "Het Groote Tafereel der Dwaasheid", or "The Great Mirror of Folly" or view several of the seventy-four plates from this book.
A.H.Cole, The great mirror of folly, 1949.
Condition : A good and dark impression. Wide margins. Overall good condition. Copper engraving (290x185mm.) with letter press.


ID: 28089

The item is no longer available for sale.
Click here to see for how much the item sold or the estimated value.

Missed this item? Never miss another item again!Click here to inquire about this item.


See a list of similar items you might be interested in :


Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten.
ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
$ 180
Approx. Euro 166  


Harlekin en Bombario en den rouw.
ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
$ 150
Approx. Euro 138  
 

Wish List / Virtual map collection  
Found a nice map? But this map has been sold or thinking about buying later on?
With Wishlist you can collect all Your Favorite maps in one place by simply pressing a button!
Click here to ADD this item to your Wish List
Note : This does not replace the BidPage during Auction.
By default we contact you when similar category items come available in future auctions!

Similar items available for immediate sale you might be intered in.AbeMaps Archive
Browse our Archive index of 20,000+ antique maps, prints, Medieval manuscripts. The auction results are available for registered users.
Register now if you haven't done before. It is free of charge !I have a similar map and would like to sell it.
Paulus Swaen Old Maps, Inc, is buying and selling for the last 36 years fine and rare maps. We are buying for stock or are taking quality consignments for our quarterly internet auctions since 18 years and we are the olderst internet based map auction.
Please email or send us a picture of your map and your asking price.
We need to receive an image first and can not make offers from verbal descriptions received by phone.
I would like to be notified if the item I am looking for comes up for auction.
I'm interested in this map: but it has been sold or you want to be notified when a similar map comes up for auction. Please Add this map to my WishList and we will notify you when another example or similar map comes available

Never miss another item and Register now.
It's free; and you Save time ordering, Track your package; are able to bid in our auctions, you get free access to AbeMaps Archive with more than 20.000 auction results, and more.

You may also look at our stock list of similar items, which are available for immediate sale.