H!BCoR*** Grading System for Antique maps, old prints, books, posters

HiBCoR Antique Map graded according to the HiBCoR grading system.

Click on one of the following images
Index

VOC & Trading Companies
DAPPER, O., 'T Oost Indisch Huys., antique map, old maps
DAPPER, O.
'T Oost Indisch Huys.

DAPPER, O., Een ander gesicht van 'T LANDTS MAGAZYN., antique map, old maps
DAPPER, O.
Een ander gesicht van 'T LANDTS MAGAZYN.

DAPPER, O, Een ander gesicht van 'T LANDTS MAGAZYN., antique map, old maps
DAPPER, O
Een ander gesicht van 'T LANDTS MAGAZYN.

DAPPER, O., T' LANTS MAGESYN., antique map, old maps
DAPPER, O.
T' LANTS MAGESYN.

SCHENK, P., Een ander gesicht van de Oost Indische Werf: uyt het Ye., antique map, old maps
SCHENK, P.
Een ander gesicht van de Oost Indische Werf: uyt het Ye.

V.O.C., Lyste vande prysen der goederen ingekoft by de Kamer. . ., antique map, old maps
V.O.C.
Lyste vande prysen der goederen ingekoft by de Kamer. . .

WEBBERS, S., Oostindis Huys., antique map, old maps
WEBBERS, S.
Oostindis Huys.

COMMELIN, C., s'Lants Zee-Magazyn en Scheeps Timmer-werf., antique map, old maps
COMMELIN, C.
s'Lants Zee-Magazyn en Scheeps Timmer-werf.

COMMELIN, C., s'Lants Zee-Magazyn en Scheeps Timmer-werf., antique map, old maps
COMMELIN, C.
s'Lants Zee-Magazyn en Scheeps Timmer-werf.

COMMELIN, C., T' Oost indische Magazyn en scheeps-timmer-werf., antique map, old maps
COMMELIN, C.
T' Oost indische Magazyn en scheeps-timmer-werf.

ETIENNE, Roger., Recueille des voyages qui ont servi a l'établissement et au progrésde la compagnie des Indes orientale 1706., antique map, old maps
ETIENNE, Roger.
Recueille des voyages qui ont servi a l'établissement et au progrésde la compagnie des Indes orientale 1706.

ANONYMOUS, D' Admiralyteyts Huys - La maison de l'Amirauté., antique map, old maps
ANONYMOUS
D' Admiralyteyts Huys - La maison de l'Amirauté.

SCHENCK, P., Het Oost Indisch Huys op de Suyd hock.., antique map, old maps
SCHENCK, P.
Het Oost Indisch Huys op de Suyd hock..

CHATELAIN, H., Gouvernement de la Compagnie des Indes Orientales tant en ces Provinces que dans les Indes., antique map, old maps
CHATELAIN, H.
Gouvernement de la Compagnie des Indes Orientales tant en ces Provinces que dans les Indes.

WESTERVEEN, A., Vertoog van het regt, Dat de Vereenigde Nederlandsche Oost-Indische maatschappye Heeft op de Vaart en Koophandel naar Oost-Indiën, Tegen de inwooners van de Spaanse, nu de Oostenrykse Nederlanden., antique map, old maps
WESTERVEEN, A.
Vertoog van het regt, Dat de Vereenigde Nederlandsche Oost-Indische maatschappye Heeft op de Vaart en Koophandel naar Oost-Indiën, Tegen de inwooners van de Spaanse, nu de Oostenrykse Nederlanden.

CHATELAIN,H., Mappe-Monde pour connoitre.., antique map, old maps
CHATELAIN,H.
Mappe-Monde pour connoitre..

CHATELAIN,H., Gouvernement de La Compagnie des Indes.., antique map, old maps
CHATELAIN,H.
Gouvernement de La Compagnie des Indes..

TANJÉ, P., Gustaaf Willem Baron van Imhoff., antique map, old maps
TANJÉ, P.
Gustaaf Willem Baron van Imhoff.

ANONYMOUS, 'T Oost Indisch Huys., antique map, old maps
ANONYMOUS
'T Oost Indisch Huys.

V.O.C., Instructie van't gebruik der slang brandspuiten op schepen, zuigende en perssende., antique map, old maps
V.O.C.
Instructie van't gebruik der slang brandspuiten op schepen, zuigende en perssende.

V.O.C., Extract uyt de Resolutien door de Vergadering van Seventiene, binnen Amsterdam, genomen op Woensdag den 31 Maart 1773., antique map, old maps
V.O.C.
Extract uyt de Resolutien door de Vergadering van Seventiene, binnen Amsterdam, genomen op Woensdag den 31 Maart 1773.

WOR, A., Instructie Ende Ordre op het houden van de scheeps-soldy en guarnisoens-boeken..., antique map, old maps
WOR, A.
Instructie Ende Ordre op het houden van de scheeps-soldy en guarnisoens-boeken...

VOC., Extract uit de Resolutien door Heeren Bewindhebberen der Oost-Indische Compagnie gecommitteerd ter Vergadering van 17e binnen Amsterdam genomen op Donderdag, antique map, old maps
VOC.
Extract uit de Resolutien door Heeren Bewindhebberen der Oost-Indische Compagnie gecommitteerd ter Vergadering van 17e binnen Amsterdam genomen op Donderdag

VOC., Extract uyt de Resolutien, door de Vergadering der Heeren Zeventienen, van de Generale Nederlandsche O. I. Compagnie binnen Amsterdam, genomen op Woensdag den 2 April 1774., antique map, old maps
VOC.
Extract uyt de Resolutien, door de Vergadering der Heeren Zeventienen, van de Generale Nederlandsche O. I. Compagnie binnen Amsterdam, genomen op Woensdag den 2 April 1774.

V.O.C., A Dutch East India Company sword dated 1755., antique map, old maps
V.O.C.
A Dutch East India Company sword dated 1755.

Schley, J. van., I. Pierre Both - Ier. Gouverneur General des Indes / XXVIII. Jacob Mossel XXVIII Gouverneur General des Indes, antique map, old maps
Schley, J. van.
I. Pierre Both - Ier. Gouverneur General des Indes / XXVIII. Jacob Mossel XXVIII Gouverneur General des Indes

SCHELTUS, Isaac., Octroy voor de Westindische Compagnie. . . 1761., antique map, old maps
SCHELTUS, Isaac.
Octroy voor de Westindische Compagnie. . . 1761.

WAGENAAR,J., s'Lants en Oost-Indische Lynbanen., antique map, old maps
WAGENAAR,J.
s'Lants en Oost-Indische Lynbanen.

WAGENAAR,J., t'Oost-Indisch-Huys., antique map, old maps
WAGENAAR,J.
t'Oost-Indisch-Huys.

WAGENAAR, L. J., t'Oost-Indisch-Huys., antique map, old maps
WAGENAAR, L. J.
t'Oost-Indisch-Huys.

WAGENAAR, L. J., s'Lands en Oost-Indische Lynbanen., antique map, old maps
WAGENAAR, L. J.
s'Lands en Oost-Indische Lynbanen.

V.O.C., A Dutch East India Company double-edged sword., antique map, old maps
V.O.C.
A Dutch East India Company double-edged sword.

BANKES, A Perspective View of the Admiralty Office, Dock-Yard, Storehouses &c. at Amsterdam., antique map, old maps
BANKES
A Perspective View of the Admiralty Office, Dock-Yard, Storehouses &c. at Amsterdam.

ANONYMOUS, Vue du Magazin de la Compagnie des Indes Orientales. . ., antique map, old maps
ANONYMOUS
Vue du Magazin de la Compagnie des Indes Orientales. . .

FOUQUET jr., P., Gezicht van het Oost-Indisch-Huys, op de binnen plaats te zien, tot Amsterdam., antique map, old maps
FOUQUET jr., P.
Gezicht van het Oost-Indisch-Huys, op de binnen plaats te zien, tot Amsterdam.

COMPAGNIE IMPERIALE & ROYALE, Share of 1000 Florins to Michel de Knyff. N° 132., antique map, old maps
COMPAGNIE IMPERIALE & ROYALE
Share of 1000 Florins to Michel de Knyff. N° 132.

HÉRISSANT, Ve., Calendrier de la cour, tiré des éphémérides, pour l'Année bissextile.. / Notebook bearing silver plates with the VOC monogram., antique map, old maps
HÉRISSANT, Ve.
Calendrier de la cour, tiré des éphémérides, pour l'Année bissextile.. / Notebook bearing silver plates with the VOC monogram.

VINKELES, R., Portrait of Jan Maatzuiker., antique map, old maps
VINKELES, R.
Portrait of Jan Maatzuiker.

V.O.C., Zeilagie-Ordre om in alle Tyden des Jaars Van Kaap de Goede Hoop naar Ceilon te zeilen., antique map, old maps
V.O.C.
Zeilagie-Ordre om in alle Tyden des Jaars Van Kaap de Goede Hoop naar Ceilon te zeilen.

BYL, N., Instructie van de Eygenschap der Winden, en de Courssen, te Houden in het Vaarwater Tusschen Nederland en Java. Geapprobeerd in het Jaar 1783., antique map, old maps
BYL, N.
Instructie van de Eygenschap der Winden, en de Courssen, te Houden in het Vaarwater Tusschen Nederland en Java. Geapprobeerd in het Jaar 1783.

EAST INDIA COMPANY. , Het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, doet te weeten: […] hangende de deliberatien (over) den aanvoer van thee, uit het rijk van China, antique map, old maps
EAST INDIA COMPANY.
Het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, doet te weeten: […] hangende de deliberatien (over) den aanvoer van thee, uit het rijk van China

VRIES DE, R.J., Oostindische Zeemagazijn. & De Werf van Het Oostind. Zeemagazijn., antique map, old maps
VRIES DE, R.J.
Oostindische Zeemagazijn. & De Werf van Het Oostind. Zeemagazijn.

BLOMMERS, P., 'S Lands Magazijn en Werf. [&] Het Oostindischehuis., antique map, old maps
BLOMMERS, P.
'S Lands Magazijn en Werf. [&] Het Oostindischehuis.

West Indian Company
VEENHUYSEN, J., West Indis Huys - La Maison des Indes Occidentales., antique map, old maps
VEENHUYSEN, J.
West Indis Huys - La Maison des Indes Occidentales.

DAPPER, O., Magazin de la Compagnie Occidentale. - Het West Indisch Huys., antique map, old maps
DAPPER, O.
Magazin de la Compagnie Occidentale. - Het West Indisch Huys.

ANONYMOUS, Het West Indisch Huys., antique map, old maps
ANONYMOUS
Het West Indisch Huys.

FOUQUET jr.,P., Gezicht van het West-Indisch-Huys, op de binnen plaats.., antique map, old maps
FOUQUET jr.,P.
Gezicht van het West-Indisch-Huys, op de binnen plaats..

FOUQUET jr., P., Gezicht van het West-Indisch-Huys, op de binnen plaats., antique map, old maps
FOUQUET jr., P.
Gezicht van het West-Indisch-Huys, op de binnen plaats.

Ostend Company
OSTEND COMPANY, Very rare share in the Ostend Company. (4527), antique map, old maps
OSTEND COMPANY
Very rare share in the Ostend Company. (4527)

OSTEND COMPANY, Very rare share in the Ostend Company., antique map, old maps
OSTEND COMPANY
Very rare share in the Ostend Company.

OSTEND COMPANY, Very rare share in the Ostend Company., antique map, old maps
OSTEND COMPANY
Very rare share in the Ostend Company.

UNITED STATES., Certificaet N° 200., antique map, old maps
UNITED STATES.
Certificaet N° 200.

DREVON, Les environs d'Ostende. XII., antique map, old maps
DREVON
Les environs d'Ostende. XII.

Swedish Company
SWEDISH EAST INDIA COMPANY, (Very rare share in the Swedish East India Company. ) N° 1353., antique map, old maps
SWEDISH EAST INDIA COMPANY
(Very rare share in the Swedish East India Company. ) N° 1353.

 SWEDISH EAST INDIA COMPANY, (Very rare share in the Swedish East India Company.) N° 1089, antique map, old maps
SWEDISH EAST INDIA COMPANY
(Very rare share in the Swedish East India Company.) N° 1089

SWEDISH EAST INDIA COMPANY, (Very rare share in the Swedish East India Company. ) N° 1087., antique map, old maps
SWEDISH EAST INDIA COMPANY
(Very rare share in the Swedish East India Company. ) N° 1087.

SWEDISH EAST INDIA COMPANY, (Very rare share in the Swedish East India Company. ) N° 1086., antique map, old maps
SWEDISH EAST INDIA COMPANY
(Very rare share in the Swedish East India Company. ) N° 1086.

Prints
ANONYMOUS, Kermis wind-kraamer en grossier - La Monopole des Vents., antique map, old maps
ANONYMOUS
Kermis wind-kraamer en grossier - La Monopole des Vents.

[ANONYMOUS]., De Bubbel Jonge op de Jagt., antique map, old maps
[ANONYMOUS].
De Bubbel Jonge op de Jagt.

[ANONYMOUS]., Het hobbelend Actiescheepje van Madame Compagnie en Monsieur Bubbels., antique map, old maps
[ANONYMOUS].
Het hobbelend Actiescheepje van Madame Compagnie en Monsieur Bubbels.

[ANONYMOUS]., Het uitgeteerde en ftervende Actie boomtje., antique map, old maps
[ANONYMOUS].
Het uitgeteerde en ftervende Actie boomtje.

[ANONYMOUS]., Spiegel der Reden Voor de Wanhopende Actionisten., antique map, old maps
[ANONYMOUS].
Spiegel der Reden Voor de Wanhopende Actionisten.

[ANONYMOUS]., Schyn Bedriegt., antique map, old maps
[ANONYMOUS].
Schyn Bedriegt.

ANONYMOUS, De Inventeur der Wind - Negotie, Op zijn Zeege-kar., antique map, old maps
ANONYMOUS
De Inventeur der Wind - Negotie, Op zijn Zeege-kar.

ANONYMOUS, De malle actionisten naar Vianen of 't Peperland., antique map, old maps
ANONYMOUS
De malle actionisten naar Vianen of 't Peperland.

ANONYMOUS, Law, als een tweede Don Quichot, op sanches Graauwtje zit ten spot., antique map, old maps
ANONYMOUS
Law, als een tweede Don Quichot, op sanches Graauwtje zit ten spot.

ANONYMOUS, Vytslag der wind negotie., antique map, old maps
ANONYMOUS
Vytslag der wind negotie.

ANONYMOUS, De Ridder van het Gilde Kalf of Hopman van de Vroege en Laate Slacht tyd in optogt naar 't Orakel van Delfos., antique map, old maps
ANONYMOUS
De Ridder van het Gilde Kalf of Hopman van de Vroege en Laate Slacht tyd in optogt naar 't Orakel van Delfos.

ANONYMOUS, Kermis wind-kraamer en grossier - La Monopole des Vents., antique map, old maps
ANONYMOUS
Kermis wind-kraamer en grossier - La Monopole des Vents.

ANONYMOUS, Sy overwint de min. . . ., antique map, old maps
ANONYMOUS
Sy overwint de min. . . .

ANONYMOUS, De stropende actie-valk, omhals, En 't Bubbel-Rotje onder de klaauwen van den UIL., antique map, old maps
ANONYMOUS
De stropende actie-valk, omhals, En 't Bubbel-Rotje onder de klaauwen van den UIL.

[ANONYMOUS]., Waare afbeelding van den vermaarden Heer Quinquenpoix., antique map, old maps
[ANONYMOUS].
Waare afbeelding van den vermaarden Heer Quinquenpoix.

ANONYMOUS., De Laggende Law, De Treurende Actionist.., antique map, old maps
ANONYMOUS.
De Laggende Law, De Treurende Actionist..

ANONYMOUS., De verslagen actionist in de stoel met rinkels.., antique map, old maps
ANONYMOUS.
De verslagen actionist in de stoel met rinkels..

ANONYMOUS., Bombario, o dood.., antique map, old maps
ANONYMOUS.
Bombario, o dood..

ANONYMOUS, De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol., antique map, old maps
ANONYMOUS
De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol.

ANONYMOUS, Quincampoix in duigen. [Quinquampoix destroyed.], antique map, old maps
ANONYMOUS
Quincampoix in duigen. [Quinquampoix destroyed.]

[ANONYMOUS]., De verwarde actionisten torenbouw tot Babel. [The Babel tower of the confused stock-jobbers.], antique map, old maps
[ANONYMOUS].
De verwarde actionisten torenbouw tot Babel. [The Babel tower of the confused stock-jobbers.]

ANONYMOUS, Mre. Jean Law coner. du roy en tous ces conils. controleur gnal des finances en 1720. [Mr. John Law, king's councilor in all affairs, controller-general of finances in 1720.], antique map, old maps
ANONYMOUS
Mre. Jean Law coner. du roy en tous ces conils. controleur gnal des finances en 1720. [Mr. John Law, king's councilor in all affairs, controller-general of finances in 1720.]

[ANONYMOUS]., Nieuw-jaars geschenk, met narren paarde muskus geparfumeerd opgedraagen aan de geld-godin Pecunia door de actie-prins of viceroy van Plutus, in zyn niewe schuilhoek zyn wanhebbelyke liefde koesterende., antique map, old maps
[ANONYMOUS].
Nieuw-jaars geschenk, met narren paarde muskus geparfumeerd opgedraagen aan de geld-godin Pecunia door de actie-prins of viceroy van Plutus, in zyn niewe schuilhoek zyn wanhebbelyke liefde koesterende.

ANONYMOUS, Des waerelds doen en doolen, is maar een mallemoolen., antique map, old maps
ANONYMOUS
Des waerelds doen en doolen, is maar een mallemoolen.

ANONYMOUS, De actiewereld op haar einde., antique map, old maps
ANONYMOUS
De actiewereld op haar einde.

ANONYMOUS, De stervende Bubbel-heer in den schoot van Madame Compagnie., antique map, old maps
ANONYMOUS
De stervende Bubbel-heer in den schoot van Madame Compagnie.

ANONYMOUS, De verreeze Frederik Hendrik ouwerwets Patroon der Verkeerde Barmhertigheid . . ., antique map, old maps
ANONYMOUS
De verreeze Frederik Hendrik ouwerwets Patroon der Verkeerde Barmhertigheid . . .

ANONYMOUS, Opkomts, midden, en geen eynde van den doortrapte Jan Lauw., antique map, old maps
ANONYMOUS
Opkomts, midden, en geen eynde van den doortrapte Jan Lauw.

ANONYMOUS, De lachende ezopus, op het koolmaal, gehouden ter afscheyd van de Actie apen., antique map, old maps
ANONYMOUS
De lachende ezopus, op het koolmaal, gehouden ter afscheyd van de Actie apen.

ANONYMOUS, Des kladpapieren Waerelds vuur in As verkeerd., antique map, old maps
ANONYMOUS
Des kladpapieren Waerelds vuur in As verkeerd.

ANONYMOUS, De laggende law, de treurende actionist met de smekende mercurius., antique map, old maps
ANONYMOUS
De laggende law, de treurende actionist met de smekende mercurius.

ANONYMOUS, De Viaantsche tol-Poort voor d'actionisten komende uyt alle steeden., antique map, old maps
ANONYMOUS
De Viaantsche tol-Poort voor d'actionisten komende uyt alle steeden.

ANONYMOUS, Madame Law. Ik speel voor man en wyf, als onbesturve weew. . ., antique map, old maps
ANONYMOUS
Madame Law. Ik speel voor man en wyf, als onbesturve weew. . .

ANONYMOUS, Bronwater of geneesmiddel voor de zieke Actionisten. Al wie zyn maag te veel met d'acties heeft belaan, Proeft deez vergetelbeek: zo zal zyn kwaal vergaan., antique map, old maps
ANONYMOUS
Bronwater of geneesmiddel voor de zieke Actionisten. Al wie zyn maag te veel met d'acties heeft belaan, Proeft deez vergetelbeek: zo zal zyn kwaal vergaan.

ANONYMOUS, Openbaring XVIII de kooplieden der aarden zullen weene en Rouwmaaken over haar om dat nimant haare waaren meer koopt., antique map, old maps
ANONYMOUS
Openbaring XVIII de kooplieden der aarden zullen weene en Rouwmaaken over haar om dat nimant haare waaren meer koopt.

ANONYMOUS, De kermis-kraam van den actie-knaapen, schaft vreugde, en droefheid, onder't kaapen., antique map, old maps
ANONYMOUS
De kermis-kraam van den actie-knaapen, schaft vreugde, en droefheid, onder't kaapen.

ANONYMOUS, De malle actionisten naar Vianen of 't peperland., antique map, old maps
ANONYMOUS
De malle actionisten naar Vianen of 't peperland.

ANONYMOUS, ATLAS. Verklaaring van't klyne Tafereeltje. 't Veelhoofdig schrikdier door elks vrye staat Goude appelen. Eigenbaat Geveld zy voorts de aanloklykheeden verjaagd, waar plukke in 't Hof van Vreede., antique map, old maps
ANONYMOUS
ATLAS. Verklaaring van't klyne Tafereeltje. 't Veelhoofdig schrikdier door elks vrye staat Goude appelen. Eigenbaat Geveld zy voorts de aanloklykheeden verjaagd, waar plukke in 't Hof van Vreede.

ANONYMOUS, Vasten avonds Vreugde krans en tooneel stuk., antique map, old maps
ANONYMOUS
Vasten avonds Vreugde krans en tooneel stuk.

ANONYMOUS, De wind koopers met wind betaald, of de laaste zal blyven hangen., antique map, old maps
ANONYMOUS
De wind koopers met wind betaald, of de laaste zal blyven hangen.

PICART, B., Monument consacré à la postérité en memoire de la folie incroyable de la XX année du XVIII siècle., antique map, old maps
PICART, B.
Monument consacré à la postérité en memoire de la folie incroyable de la XX année du XVIII siècle.

ANONYMOUS, De schynschoone actie-sphinx springt hier zig zelven dood. . ., antique map, old maps
ANONYMOUS
De schynschoone actie-sphinx springt hier zig zelven dood. . .

ANONYMOUS, Vonnis van Apol over de bubbels., antique map, old maps
ANONYMOUS
Vonnis van Apol over de bubbels.

ANONYMOUS, De opgehulde actionisten in hun eer en aan zien gesteld., antique map, old maps
ANONYMOUS
De opgehulde actionisten in hun eer en aan zien gesteld.

ANONYMOUS, Stryd tuszen de smullende bubbel heeren, en de aanstaande armoede., antique map, old maps
ANONYMOUS
Stryd tuszen de smullende bubbel heeren, en de aanstaande armoede.

ANONYMOUS, Bombario, o dood! Te schendig in nood., antique map, old maps
ANONYMOUS
Bombario, o dood! Te schendig in nood.

ANONYMOUS, Een schoone Lofkrans deese onse Actie Winkel cierd Met planten, meubelen en veelerly gediert. - Graf kelder der verongelukte actionisten., antique map, old maps
ANONYMOUS
Een schoone Lofkrans deese onse Actie Winkel cierd Met planten, meubelen en veelerly gediert. - Graf kelder der verongelukte actionisten.

ANONYMOUS, Anatomie der wind-negotie, of Bombario voor den drommel., antique map, old maps
ANONYMOUS
Anatomie der wind-negotie, of Bombario voor den drommel.

ANONYMOUS, De Stervende Bubbel-Heer in den schoot van Madame Compagnie., antique map, old maps
ANONYMOUS
De Stervende Bubbel-Heer in den schoot van Madame Compagnie.

ANONYMOUS, Schyn Bedriegt. [Appearances are deceitful.], antique map, old maps
ANONYMOUS
Schyn Bedriegt. [Appearances are deceitful.]

ANONYMOUS, Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten., antique map, old maps
ANONYMOUS
Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten.

ANONYMOUS, Harlekin en Bombario en den rouw., antique map, old maps
ANONYMOUS
Harlekin en Bombario en den rouw.

ANONYMOUS, Harlekin en Bombario en den rouw., antique map, old maps
ANONYMOUS
Harlekin en Bombario en den rouw.

ANONYMOUS, Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten., antique map, old maps
ANONYMOUS
Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten.