image of antique map
  H!BCoR*** Filter:
      
 

AbeMaps - Antique Map source.

25.000+ high resolution zoomable images and descriptions of antique maps, prints, Medieval manuscripts.
You have to be registered and logged-in to see the auction result or estimated value of these items.
Click on one of the images to see a description and image.

items are available for immediate sale !
Auction results do not include buyers premium.
Index

Prints 19th century
ANONYMOUS, De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De kornet van vuil gewin of wortel en besse postiljon op zyn mager, doch niewlyks gemest varken uitschreewende de kompany is vol.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De inventeur der Wind-Negotie, Op zijn Zeege-kar. [The inventor of stock-jobbery in his triumphal car.], antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De inventeur der Wind-Negotie, Op zijn Zeege-kar. [The inventor of stock-jobbery in his triumphal car.]

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Waare afbeelding van den vermaarden Heer Quinquenpoix. [True portrait of the renowed Mr. Quinquenpoix], antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Waare afbeelding van den vermaarden Heer Quinquenpoix. [True portrait of the renowed Mr. Quinquenpoix]

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Quincampoix in duigen. [Quinquampoix destroyed.], antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Quincampoix in duigen. [Quinquampoix destroyed.]

Sold
Login here to see for how much !.

[ANONYMOUS]., De Ridder van het Gilde Kalf of Hopman van de Vroege en Laate Slacht tyd in Optogt naar ' t Orakel van Delfos. [The chevalier of the Golden Calf, or captain of the early and late time of slaughtering, in procession to the Oracle of Delphos.], antique map, old maps

[ANONYMOUS].
Amsterdam, 1720
De Ridder van het Gilde Kalf of Hopman van de Vroege en Laate Slacht tyd in Optogt naar ' t Orakel van Delfos. [The chevalier of the Golden Calf, or captain of the early and late time of slaughtering, in procession to the Oracle of Delphos.]

Sold
Login here to see for how much !.

[ANONYMOUS]., De laggende Law, de treurende actionist met de smekende Mercurius. [Law laughing, the shareholders mourning, and Mercury entreating.], antique map, old maps

[ANONYMOUS].
Amsterdam, 1720
De laggende Law, de treurende actionist met de smekende Mercurius. [Law laughing, the shareholders mourning, and Mercury entreating.]

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De Stropende Actie-Valk, Om Hals, En't Bubbel-Rotje onder de klaauwen van den Uil. [The strapping share-hawk pierced and the bubble rat between the claws of the owl.], antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De Stropende Actie-Valk, Om Hals, En't Bubbel-Rotje onder de klaauwen van den Uil. [The strapping share-hawk pierced and the bubble rat between the claws of the owl.]

Sold
Login here to see for how much !.

[ANONYMOUS]., De verwarde actionisten torenbouw tot Babel. [The Babel tower of the confused stock-jobbers.], antique map, old maps

[ANONYMOUS].
Amsterdam, 1720
De verwarde actionisten torenbouw tot Babel. [The Babel tower of the confused stock-jobbers.]

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Mre. Jean Law coner. du roy en tous ces conils. controleur gnal des finances en 1720. [Mr. John Law, king's councilor in all affairs, controller-general of finances in 1720.], antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Mre. Jean Law coner. du roy en tous ces conils. controleur gnal des finances en 1720. [Mr. John Law, king's councilor in all affairs, controller-general of finances in 1720.]

Sold
Login here to see for how much !.

[ANONYMOUS]., Nieuw-jaars geschenk, met narren paarde muskus geparfumeerd opgedraagen aan de geld-godin Pecunia door de actie-prins of viceroy van Plutus, in zyn niewe schuilhoek zyn wanhebbelyke liefde koesterende., antique map, old maps

[ANONYMOUS].
Amsterdam, 1720
Nieuw-jaars geschenk, met narren paarde muskus geparfumeerd opgedraagen aan de geld-godin Pecunia door de actie-prins of viceroy van Plutus, in zyn niewe schuilhoek zyn wanhebbelyke liefde koesterende.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Des waerelds doen en doolen, is maar een mallemoolen., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Des waerelds doen en doolen, is maar een mallemoolen.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De actiewereld op haar einde., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De actiewereld op haar einde.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De stervende Bubbel-heer in den schoot van Madame Compagnie., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De stervende Bubbel-heer in den schoot van Madame Compagnie.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De verreeze Frederik Hendrik ouwerwets Patroon der Verkeerde Barmhertigheid . . ., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De verreeze Frederik Hendrik ouwerwets Patroon der Verkeerde Barmhertigheid . . .

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Opkomts, midden, en geen eynde van den doortrapte Jan Lauw., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Opkomts, midden, en geen eynde van den doortrapte Jan Lauw.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De lachende ezopus, op het koolmaal, gehouden ter afscheyd van de Actie apen., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De lachende ezopus, op het koolmaal, gehouden ter afscheyd van de Actie apen.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Des kladpapieren Waerelds vuur in As verkeerd., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Des kladpapieren Waerelds vuur in As verkeerd.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De laggende law, de treurende actionist met de smekende mercurius., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De laggende law, de treurende actionist met de smekende mercurius.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De viaantsche tol-Poort voor d'actionisten komende uyt alle steeden., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De viaantsche tol-Poort voor d'actionisten komende uyt alle steeden.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Madame Law. Ik speel voor man en wyf, als onbesturve weew. . ., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Madame Law. Ik speel voor man en wyf, als onbesturve weew. . .

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Bronwater of geneesmiddel voor de zieke Actionisten. Al wie zyn maag te veel met d'acties heeft belaan, Proeft deez vergetelbeek: zo zal zyn kwaal vergaan., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Bronwater of geneesmiddel voor de zieke Actionisten. Al wie zyn maag te veel met d'acties heeft belaan, Proeft deez vergetelbeek: zo zal zyn kwaal vergaan.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Openbaring XVIII de kooplieden der aarden zullen weene en Rouwmaaken over haar om dat nimant haare waaren meer koopt., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Openbaring XVIII de kooplieden der aarden zullen weene en Rouwmaaken over haar om dat nimant haare waaren meer koopt.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De kermis-kraam van den actie-knaapen, schaft vreugde, en droefheid, onder't kaapen., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De kermis-kraam van den actie-knaapen, schaft vreugde, en droefheid, onder't kaapen.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De malle actionisten naar Vianen of 't peperland., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De malle actionisten naar Vianen of 't peperland.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, ATLAS. Verklaaring van't klyne Tafereeltje. 't Veelhoofdig schrikdier door elks vrye staat Goude appelen. Eigenbaat Geveld zy voorts de aanloklykheeden verjaagd, waar plukke in 't Hof van Vreede., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
ATLAS. Verklaaring van't klyne Tafereeltje. 't Veelhoofdig schrikdier door elks vrye staat Goude appelen. Eigenbaat Geveld zy voorts de aanloklykheeden verjaagd, waar plukke in 't Hof van Vreede.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Vasten avonds Vreugde krans en tooneel stuk., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Vasten avonds Vreugde krans en tooneel stuk.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De wind koopers met wind betaald, of de laaste zal blyven hangen., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De wind koopers met wind betaald, of de laaste zal blyven hangen.
$ 300
Approx. Euro 258  

PICART, B., Monument consacré à la postérité en memoire de la folie incroyable de la XX année du XVIII siècle., antique map, old maps

PICART, B.
Amsterdam, 1720
Monument consacré à la postérité en memoire de la folie incroyable de la XX année du XVIII siècle.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De schynschoone actie-sphinx springt hier zig zelven dood. . ., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De schynschoone actie-sphinx springt hier zig zelven dood. . .

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Vonnis van Apol over de bubbels., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Vonnis van Apol over de bubbels.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De opgehulde actionisten in hun eer en aan zien gesteld., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De opgehulde actionisten in hun eer en aan zien gesteld.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Stryd tuszen de smullende bubbel heeren, en de aanstaande armoede., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Stryd tuszen de smullende bubbel heeren, en de aanstaande armoede.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Bombario, o dood! Te schendig in nood., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Bombario, o dood! Te schendig in nood.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Een schoone Lofkrans deese onse Actie Winkel cierd Met planten, meubelen en veelerly gediert. - Graf kelder der verongelukte actionisten., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Een schoone Lofkrans deese onse Actie Winkel cierd Met planten, meubelen en veelerly gediert. - Graf kelder der verongelukte actionisten.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Anatomie der wind-negotie, of Bombario voor den drommel., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Anatomie der wind-negotie, of Bombario voor den drommel.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De Stervende Bubbel-Heer in den schoot van Madame Compagnie., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De Stervende Bubbel-Heer in den schoot van Madame Compagnie.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Schyn Bedriegt. [Appearances are deceitful.], antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Schyn Bedriegt. [Appearances are deceitful.]

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Bronwater of geneesmiddel voor de zieke actionisten.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Harlekin en Bombario en den rouw., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Harlekin en Bombario en den rouw.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Monument consacré a la posterité en memoire de la folie incroyable de la XX. année du XVIII. siecle. Ter eeuwiger gedagtenisse der dwaasheid van het XX. jaar der XVIII. eeuw., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Monument consacré a la posterité en memoire de la folie incroyable de la XX. année du XVIII. siecle. Ter eeuwiger gedagtenisse der dwaasheid van het XX. jaar der XVIII. eeuw.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Baal of waereld in maskerade. The World in Masquerade., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Baal of waereld in maskerade. The World in Masquerade.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Law, als een tweede don quichot, op sanches Graawtje zit ten spot. . ., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Law, als een tweede don quichot, op sanches Graawtje zit ten spot. . .

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De rottege blaas-balg, en de geest van Erasmus zwervende uit zyn geboorte-stad naar de drie ongeactioneerde vrysteden van Hd., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De rottege blaas-balg, en de geest van Erasmus zwervende uit zyn geboorte-stad naar de drie ongeactioneerde vrysteden van Hd.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Register van alle de Printen die op de Actiehandel zyn uyt gekomen in Jaar 1720., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Register van alle de Printen die op de Actiehandel zyn uyt gekomen in Jaar 1720.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De laggende Law, de treurende actionist met de smekende mercurius., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De laggende Law, de treurende actionist met de smekende mercurius.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De bubbel Jonge op de Jagt. - De bubbel jongen, die zyn schatten heeft verspild, Tragt nu naar voordeel, met het jagen naar grof wild., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De bubbel Jonge op de Jagt. - De bubbel jongen, die zyn schatten heeft verspild, Tragt nu naar voordeel, met het jagen naar grof wild.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De stropende actie-valk omhals, en't bubbel-rotje onder de klaauwen. . ., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De stropende actie-valk omhals, en't bubbel-rotje onder de klaauwen. . .

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Anatomie des wind-negotie of bombario voor den drommel., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Anatomie des wind-negotie of bombario voor den drommel.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, Harlekin en Bombario in den Rouw., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
Harlekin en Bombario in den Rouw.

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De bubbel jonge op de jagt. [The hunting bubble boy.], antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De bubbel jonge op de jagt. [The hunting bubble boy.]

Sold
Login here to see for how much !.

ANONYMOUS, De wintgot, uytgebuldert hebbende, laat niet dan rampen na., antique map, old maps

ANONYMOUS
Amsterdam, 1720
De wintgot, uytgebuldert hebbende, laat niet dan rampen na.

Sold
Login here to see for how much !.

Total items: 1343Pages:Total pages: 26 (52 items per page shown)
  H!BCoR*** Filter:
      
 

Antique Map Price and high resolution image source.

Paulus Swaen is pleased to offer free of charge 10,000+ high resolution zoomable images of antique maps, prints, Medieval manuscripts. You have to be registered and logged-in to see the estimated value of these items or a high resolution image of these old maps.
Click on one of the above images
Index